Privacy reglement

 

Tandartsenpraktijk Kolkman levert hoogstaande tandheelkundige zorg aan haar patiënten.

Om deze zorg te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonlijke gegevens van de

cliënten te verzamelen en te bewerken. Tevens worden Gegevens verzameld van het binnen

de praktijk aangestelde personeel. Deze gegevens behandelen we met de grootste

zorgvuldigheid. Hieronder omschrijven we hoe we de gegevens verzamelen, gebruiken en

ermee omgaan:

 

Doel

Binnen de praktijk worden gegevens verzameld en gebruikt om onze tandheelkundige zorg

aan te bieden, te verbeteren en te beschermen. Daarnaast voeren we een adequate

personeelsadministratie. De grondslagen voor de navolgende betrokken informatie zijn

gelegen in het voldoen aan wettelijke verplichtingen en consensus van de betrokkene:

 

Contactinformatie

Gegevens zoals de naam, de geboortedatum, het e-mailadres, telefoon nummer(s) en het

fysieke adres worden door ons verzameld en gekoppeld aan het medische dossier of

personeelsdossier.

 

 

Gezondheidsinformatie

Aanvullende gegevens zoals het Burger Service Nummer, informatie met betrekking tot de

gezondheidsstatus van de patiënt en behandelinformatie worden door ons verzameld en

gekoppeld aan het medische dossier van de patiënt.

 

Gebruik

De verzamelde informatie in het medische dossier wordt gebruikt voor het kunnen bieden

van de juiste tandheelkundige zorg, voor het maken, wijzigen en bevestigen, herinnering van afspraken

en voor het factureren van de behandeling.

 

Met wie

We kunnen gegevens uit het medische dossier delen met andere zorgverleners,

ziektekosten- en zorgverzekeraars en facturatiebedrijven. Dit gebeurt uitsluitend binnen de

context van de tandheelkundige behandeling.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor een adequate zorgverlening,

gedurende het dienstverband of voor een door wetgeving bepaalde minimale of maximale

bewaartermijn.

 

Rechten

Betrokkenen hebben het recht de door ons verzamelde informatie in te zien. Daarnaast

hebben zij het recht te verzoeken om de door ons verzamelde informatie te wijzigen, over te

dragen of te verwijderen. Verzoeken tot wijzigingen en verwijderingen worden onverwijld

gehonoreerd, voor zover dit niet in strijd is met wet- en regelgeving ten aanzien van inhoud

en bewaartermijnen.

 

Beveiliging

Alle gegevens worden opgeslagen en beveiligd in een zorgvuldig beheerde ICT-omgeving

naar de laatste stand der techniek.

'Privacy by design' en 'privacy by default'

Binnen de praktijk wordt ernaar gestreefd om alleen die informatie te verzamelen die strikt

voor het beoogde doel noodzakelijk is. Daarnaast wordt ernaar gestreefd alleen hen toegang

te verstrekken tot de informatie die hier, vanuit het oogmerk van hun functie, toegang toe

zouden moeten hebben. ln de aanschaf van toekomstige ICT-systemen en applicaties wordt

het aspect 'privacy by design' een leidend beslispunt in de keuze en aanschaf van nieuwe

hardware, software of Cloud-service. Tevens wordt van derden partijen een 'privacy by

default' verlangt in de uitvoering van de dienstverlening.

 

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd herzien. Wanneer als gevolg van een revisie

betrokkenen aanzienlijk minder rechten hebben, dan worden zij daarvan op de hoogte

gesteld.

                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

Het werk van de tandarts

U kunt meer informatie vinden over mondgezondheid, tandartspraktijken, tandheelkundige vergoedingen en verzekeringen op de onderstaande websites:

» allesoverhetgebit.nl
» tandarts.nl

Uw afspraak

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.

Gebeurt dat niet, dan zijn wij helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Medische gegevens

Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen etc.

Contact

U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer: 0492-381790. Ook in geval van spoed kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen.

Openingstijden

  Ochtend: Middag:
Maandag t/m Vrijdag 08.30-12.30 13.45-17.00
  Op vrijdag is de praktijk telefonisch bereikbaar tot 12.30 u.  Daarna wordt u verwezen naar de Spoedpost.